oefe

ecdl

see other banner

Πιστοποιητικό ECDL

Κάθε υποψήφιος ECDL, για τον οποίο έχει εκδοθεί Κάρτα Δεξιοτήτων, δύναται να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικών ECDL από οποιοδήποτε Εξεταστικό Κέντρο. Σε περίπτωση που υπάρχει Εξεταστικό Κέντρο στον τόπο διαμονής του, μπορεί να το επισκεφθεί και να υποβάλλει αίτηση έκδοσης του πιστοποιητικού.

Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα προσέλευσης σε κάποιο Εξεταστικό Κέντρο ECDL, μπορεί ο υποψήφιος να υποβάλλει την αίτηση έκδοσης του πιστοποιητικού του ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τα στοιχεία της φόρμας που ακολουθεί.

Το κέντρο μας μόλις παραλάβει την ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου, τιμολογεί την παραγγελία και τον ενημερώνει με email, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι Τραπεζικοί Λογαριασμοί στους οποίους μπορεί να εξοφλήσει την παραγγελία του. Αφού εξοφληθεί η παραγγελία, τοποθετείται η αίτηση στο σύστημα της ECDL Ελλάς Α.Ε.

Με την έκδοση των πιστοποιητικών, αυτά αποστέλλονται με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στη ηλεκτρονική αίτηση.

Ο χρόνος έκδοσης είναι περίπου 7-10 ημέρες.


Αίτηση Έκδοσης Πιστοποιητικού ECDL
1. Γνωστοποίηση τήρησης αρχείων

Ο Υποψήφιος έχει ενημερωθεί από τo Εξεταστικό Κέντρο ECDL (στο εξής «Κέντρο») ότι προσωπικά του δεδομένα (ενδεικτικά: προσωπικά στοιχεία, στοιχεία ταυτότητας, αποτελέσματα εξετάσεων, γραπτά εξετάσεων, κλπ.) τα οποία είτε ο ίδιος θα γνωστοποιήσει στο Κέντρο είτε η τήρησή τους προβλέπεται από το νόμο ή από τη διαδικασία εξετάσεων, θα τηρούνται από το Κέντρο σε αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Ο Υποψήφιος παρέχει τη ρητή έγκριση και συγκατάθεσή του στο Κέντρο για την τήρηση αρχείων με προσωπικά του στοιχεία, καθώς και για την επεξεργασία, σύμφωνα με το αρθρ.5 παρ.1 ν.2472/1997, των προσωπικών του δεδομένων από το Κέντρο, καθώς και από τον Αρχικό Αδειούχο και τους Αδειούχους στην Ελλάδα της ιδέας ECDL [ήτοι το Ίδρυμα ECDL και την PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. αντίστοιχα (στο εξής όλοι αναφερόμενοι ως «Δικαιούχοι»)]. Ο Υποψήφιος παρέχει την ρητή έγκριση και συγκατάθεσή του στην PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. για την διάθεση των στοιχείων του στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π προκειμένου να καταχωρηθούν στο Μητρώο Πιστοποιηθέντων Προσώπων.

Η τήρηση του αρχείου καθώς και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης με τον Υποψήφιο και, περαιτέρω καθ’ όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, καθώς και από τη συμβατική σχέση του Κέντρου με τους Αδειούχους, ενώ μετά από αυτό θα περιορίζεται για ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς.

Σκοπός της τήρησης του αρχείου και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία των σχέσεων Υποψηφίου – Κέντρου (η πληρέστερη δυνατή εξυπηρέτηση και ενημέρωση του Υποψηφίου, η ορθή διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας και της απονομής στον Υποψήφιο του ECDL, η επίλυση τυχόν ζητημάτων που ανακύπτουν σχετικά με την εξέταση του Υποψηφίου, την υποστήριξη της συναλλακτικής σχέσης ανάμεσα στον κάθε Υποψήφιο ξεχωριστά και το Κέντρο, η προστασία των συμφερόντων των Υποψηφίων), η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Κέντρου προς τους Υποψηφίους, καθώς και προς τους Δικαιούχους και η συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την εκάστοτε υφιστάμενη νομοθεσία.

Προσωπικά δεδομένα του Υποψηφίου, σύμφωνα με το νόμο, την έννομη σχέση που συνδέει τον Υποψήφιο με το Κέντρο και το Κέντρο με τους Δικαιούχους, ενδέχεται να διαβιβάζονται σε φυσικά πρόσωπα υπαλλήλους και συνεργάτες του Κέντρου (στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους), στις αρμόδιες ΔΟΥ, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Δημόσιες Αρχές, καθώς και στους προαναφερθέντες Δικαιούχους με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη των κατ’ ιδίαν συναλλακτικών σχέσεων Υποψηφίου- Κέντρου-Δικαιούχων καθώς και της προώθησης και καθιέρωσης της ιδέας ECDL.

Ο Υποψήφιος έχει «δικαίωμα πρόσβασης» υπό την έννοια του δικαιώματος πληροφόρησης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από το Κέντρο και τους Δικαιούχους και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για τον τρόπο, τους σκοπούς και το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας, για τις κατηγορίες των αποδεκτών των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και για κάθε μεταβολή των προαναφερθέντων στοιχείων. Κάθε αίτημα του Υποψηφίου, καθώς και κάθε αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλεται έγγραφα στην έδρα του Κέντρου και θα απευθύνεται στον/στους Εκτελούντα/ες την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίων της PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

Ο Υποψήφιος των Εξετάσεων ECDL, με την υπογραφή/υποβολή της παρούσας Αίτησης, δηλώνει ότι αποδέχεται και έχει κατανοήσει το Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίων.

 

  


Κύλιση στην Αρχή